မားကတ်တင်းနှင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအေဂျင်စီများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော သူများအတွက် Advertising သင်တန်းကို တွင် တန်းခွဲသစ် စတင် ဖွင့်လှစ်မည်။

ICM Single Subject Diploma in Advertising ဘာသာရပ်တွင် သင်ကြားမည့်ခေါင်းစဉ်များမှာ -

• Advertising & the Marketing Mix
• History of Advertising
• Advertising as a Communication Process
• Different Types of Advertising
• The Advertising Agency
• Advertising Media – Above-The-Line
• Advertising Media – Below-The-Line
• Sales Promotion | Sponsorship
• Direct Mail & Direct Response
• Exhibitions
• Copywriting
• Layout & Typography
• Printing Processes
• Public Relations
• Corporate Advertising
• Advertising Research
• Law & Ethics of Advertising
• Planning & Executing an Advertising Campaign
-----------------------------------------------
ဒီသင်တန်းကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ?
သင်တန်းကာလမှာ
တစ်ပတ်တစ်ရက် သင်တန်းများမှာ (၅) လခွဲ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Institute of Commercial Management (UK) မှ စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပါက ICM Single Subject Diploma in Advertising  ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

Exam & registration fees (110 USD နှင့် ညီမျှသော မြန်မာငွေကျပ်) ပေးသွင်းရမည်။

Professinal Certificate Course ဘာသာရပျမြား
1. OBM Social Media Marketing
2. OBM Level 1 Certificate in Entrepreneurship/New Venture Creation
3. Six Sigma
4. 21st Century Leadership Skills
5. E-Commerce

Online Registration Discount - 100,000 ks

Program Fees   - 465,000 ks

Promotion Fees - 365,000 ks