ငွေကြေး နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ LCCI Level-3 အောင်မြင်ပြီးသူများ၊ Auditing ပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများ၊ Financial Management ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာပြီးသူများအတွက် ICM Single Subject Diploma in Auditing & Taxation တန်းခွဲသစ် စမည်။

Program Contents

• Introduction to Auditing
• Auditing and The Companies Act
• Professional Rules
• The Conduct of the Audit
• Audit Evidence
• Review of Financial Statements
• The Auditors’ Report
• Planning and Control of Audits
• Auditors and the Law
• Income Tax
• Corporation Tax

Institute of Commercial Management (UK) မှ စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပါက ICM Single Subject Diploma in Auditing & Taxation  ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

Exam & registration fees (110 USD နှင့် ညီမျှသော မြန်မာငွေကျပ်) ပေးသွင်းရမည်။

Professinal Certificate Course ဘာသာရပျမြား
1. OBM Social Media Marketing
2. OBM Level 1 Certificate in Entrepreneurship/New Venture Creation
3. Six Sigma
4. 21st Century Leadership Skills
5. E-Commerce

Online Registration Discount - 100,000 ks

Program Fees   - 465,000 ks

Promotion Fees - 365,000 ks