ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Own Business Management Level 2 သင်တန်းကို  စတင်ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။

သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။
မိရိုးဖလာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မလုံလောက်တော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် Own Business Management (Level 2: Manage your business)ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်အနေဖြင့် မိရိုးဖလာ ကိုုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလာရာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော စီးပွားရေးစျေးကွက်တွင် မိမိလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်လာပါသည်။
Strategy First တွင် ကိုုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအတွက်Certificate in Own Business Management Level 2: Manage your Business, Batch – 29 ကို ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။

 မိမိ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျ ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ? သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ဘယ်လို နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေမလဲ?
လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင််ချက်အားလုံးကို သေချာနားလည်ထားမှသာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေ ကို ဆက်လက် ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများမှလည်း လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သောစွမး်ဆောင်ရည်များ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွေ၊ စျေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ကြော်ငြာများ နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ များကို လည်းသင်ကြားပေးသွားပါမည်။
ထို့အပြင် လုပ်ငန်းထဲတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ ဝန်ထမ်းပိုင်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းအကြောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ အတွေ့ကြုံရှိ
ဝါရင့် ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးသွားပါမည်။

ဘာသာရပ် ၆ ခုကို လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ခြုံမိအောင် သင်ကြားပေးပါမည်။
OBM Workshop Series တွင်
Level 1: Start လုပ်ငန်းသစ် စတင်ခြင်း
Level 2: Manage လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
Level 3: Grow လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသင်တန်းသုံးမျိုးခွဲခြားသင်ကြားပေးပါသည်။ လက်ရှိဖွင့်လှစ်သောအတန်းမှာ လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသူများ နှင့် လုပ်ငန်းရှိပြီးသားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းကာလမှာတစ်ပတ်(၄)ရက် ၊ (၆၃) နာရီကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။

Strategy First ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများအတွက် သင်တန်းကြေး (၁၀%) ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
- Strategy First တွင် ICM BMA တက်ရောက်ပြီးသောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားပြီး တက်ရောက်လိုသူများအတွက် သင်တန်းကြေး- (၅၀%) သက်သာပါမည်။
- SME Registration Card ရှိသူများ အနေဖြင့် (၅၀၀၀၀) သောင်းကျပ် Discount ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ထို့ပြင် ကျောင်းသား၊သူဟောင်းများအတွက် ICM Single Subject Diploma တန်းတွင် တစ်ဘာသာတက်ရောက်ပြီးသူများ OBM Level (2) ကို ထပ်မံတက်ရောက်ပါကလည်း နှစ်ဘာသာတက်ရောက်ပြီး (၁)ဘာသာ အခမဲ့တက်ရောက်မည့်အစီစဉ်အနေဖြင့်ကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ICM Single Subject Diploma တန်းများ ဖြစ်သည့် Business Law , International Business Communication, Advertising, Leadership Studies, Consumer Behavior, Customer Services, Marketing Research & Quantitative Methods ,Risk Management အတန်းများထဲမှ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ (၁) ဘာသာကိုလည်း အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
- ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများ၏သူငယ်ချင်းများ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများတက်ရောက်လိုပါကလည် း သူငယ်ချင်း Refer (၂)သောင်းကျပ် လျော့ပေးပြီး သူငယ်ချင်းကျောင်းအပ်ပြီးပါကလည်း ကျောင်သားဟောင်းများအနေဖြင့် ကျောင်းတွင်လက်ဆောင်ပြန်လည်ထုတ်ယူပါသည်။